(Srpski)

Oblasti

  • Privredno pravo
  • Obligaciono pravo
  • Krivično pravo
  • Nasledno pravo
  • Porodično pravo
  • Radno pravo
  • Poresko pravo
Opširnije

(Srpski) Pojmovi

(Srpski)

Privredno pravo, Obligaciono pravo, Poslovi sa nekretninama, Zastupanje u poslovima intelektualne svojine, Nasledno pravo, Porodično pravo, Radno pravo, Poresko pravo, Krivično pravo, Privredni prestupi / Prekršaji.

(Srpski)

Kontakt

  • Advokatska kancelarija "Uroš Kerac"
  • Adresa: Ul. Salaš 106, Čenej, Novi Sad
  • Tel: +381 60 / 700 - 70 - 88

Kontaktirajte nas